Tikkie...jij bent 'm!

 Een boek met 135 spellen?
"Ik wist helemaal niet dat er zo veel verschillende 'tikkertjes' bestonden", was de reactie van de meeste mensen die ik sprak tijdens het schrijven van mijn boek. "Er zijn er nog veel meer", antwoorde ik vaak. Met een paar basisregels en een flinke dosis creativiteit kun je zo een spel verzinnen. Kinderen weten er wel vaak zo'n tien op te noemen. Mits goed 'gegeven' raken kinderen niet uitgekeken op het spel tikkertje. Voorbeeld: tijdens het maken van foto's voor het boek speelden de kinderen ongeveer twee uur lang tikkertje; maar je moet wel blijven vernieuwen. Het afgelopen jaar hoorde ik vaak "Meester Peter, gaan we weer eens een spel spelen uit jouw boek?". Dit geeft nogmaals aan dat kinderen meer willen dan alleen WC-tikkertje, echt waar!

"Die spellen heb je zeker allemaal van internet?" Nou..uhm nee. Het is eigenlijk zorgwekkend hoe weinig informatie er beschikbaar is over het spel tikkertje, over bewegingsonderwijs in het algemeen. Natuurlijk is er vanalles te vinden, maar het is slechts 'een greep uit'. In acht jaar tijd heb ik al deze spellen gehoord van collega's, begeleiders, studenten, kinderen en een paar uit een boek. Vergelijk het met moppen vertellen; er zijn er zo veel, je wist er zoveel, maar hoe ging die ene nou ook al weer? Met dit uitgangspunt ben ik gaan zoeken naar een geschikt boek, maar niet kunnen vinden. Het idee "Tikkie...jij bent 'm! was geboren. Het doel is dan ook in de komende jaren het boek aan te vullen met nieuwe spellen en ontbrekende toppers van het spel tikkertje.

Voor wie is 'Tikkie...jij bent 'm!' ?
Iedereen die regelmatig lesgeeft aan jeugdsporters, speelt wel eens een tikspel in zijn of haar les. Docenten bewegingsonderwijs  zijn bekend met het spel tikkertje. Maar ook voor een training is het spel tikkertje geschikt als inleiding of eindspel. De meeste spellen zijn voor in de gymzaal, maar door gebruik van afbakenmateriaal ook prima voor buiten.

- Docenten bewegingsonderwijs (basisschool, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs)
- Spelleiders buitenschoolse opvang (BSO)
- Organisatoren jeugd(sport)kampen
- Jeugdtrainers in de volgende sporten: gymnastiek / turnen, judo / vechtsporten, voetbal, hockey, volleybal, basketbal, handbal, badminton, tennis, atletiek, softbal etc.
 

Voorpagina
Wie is Peter?
Tikkie...jij bent 'm!
Visie
Didactiek

Bestellen

Hoofdstukken
Inleiding
Eindspel
Leskern
Volledige les